LLS-love life story

Príbeh, ktorý vás dostane

Kalendár

Novinky

Úvod

SOS Afrika!!!

Africké deti potrebujú pomoc. A to čo najrýchlejšie. Pomôcť môžme aj my. Stačí sa dohodnúť so svojou triedou a spoločne si adoptovať africké dieťa alebo túto možnosť navrhnúť rodičom. Ten, kto chce pomôcť môže.

www.adopceafrika.cz

www.humanitasafrika.cz

www.humanisti.cz

 

Adopcia afrických detí na diaľku

Ide o pomoc deťom, ktoré sa nachádzajú v podmienkach úplnej chudoby. Cieľom je predovšetkým sprostredkovať prístup k vzdelaniu. Do adopcie sa vyberajú deti - siroty, o ktoré sa niekto stará, deti, ktoré pochádzajú z neúplných rodín alebo z takých, kde sú obaja rodičia, ale ich sociálna situácia je veľmi zlá.  Deti, ktorých rodičia alebo opatrovníci si nemôžu dovoliť hradiť školné a výdavky spojené s vyučovaním, naďalej žije so svojou rodinou v Afrike, ale adoptívny "rodič", ktorým môže byť jednotlivec, skupina ľudí, rodina, organizácia alebo firma, mu platí školné, všetky učebné pomôcky a povinnú školskú uniformu. Posielaním finančnej čiastky na tieto výdavky mu tak pomôže dosiahnuť aspoň minimum životných podmienok, aké majú ostatné deti inde na svete. Peniaze sa neposielajú rodine dieťaťa, ale priamo škole alebo našim organizátorom na mieste, ktorí deťom nakúpia všetko potrebné, zariadia zápis do najvhodnejšej školy v okolí, zaplatia za neho školné a spolupracujú s rodinou dieťaťa. „Adoptívna rodina“ je potom pravidelne informovaná o tom, ako sa dieťaťu v škole darí, môžu si vymieňať fotografie, dopisovať si. Je možné aj poslať dieťaťu menší darček a v rámci možností ho prípadne aj navštíviť. Minimálne obdobie, na ktoré je možné dieťa adoptovať, je 12 mesiacov.
Adopcia afrických detí – projekt pomoci na diaľku je omnoho viac ako len jednoduchá ekonomická výpomoc, pretože vytvára puto solidarity, porozumenia a vzájomnej náklonnosti medzi rôznymi národmi a rôznymi kultúrami.


Čiastka, spôsob platieb a použitie peňazí
Pre dieťa v Keni sa jedná na celý rok o príspevok 9600 Sk, ktorý je možné zaplatiť jednorázovo, 4-mesačne alebo v mesačných splátkach (teda 800 Sk mesačne). Pre lepšiu predstavu sa jedná o čiastku približne zodpovedajúcu cene jednej kávy denne. Pretože je tento projekt organizovaný sieťou dobrovoľníkov Humanistického hnutia, stáva sa každý „adoptívny rodič“ súčasťou tejto celosvetovej siete solidarity – členom Humanistického hnutia, a je teda pravidelne informovaný o činnosti humanistov a pozývaný na usporadúvané akcie. Súčasťou celkovej ročnej čiastky je preto aj príspevok na organizáciu ďalších humanistických projektov.

Úplne presne je celková ročná čiastka použitá takto:
70% obdrží priamo dieťa v Keni (kompletná školská uniforma, učebnice, školské pomôcky, školské poplatky a v niektorých oblastiach, kde sú kvalitné štátne – bezplatné – školy, sa hradí aj zdravotná starostlivosť, jedlo, alebo ďalšie potrebné veci ako sú matrace, deky, moskytiéry...)
12% príspevok Humanistickému hnutiu (financuje predovšetkým organizačné záležitosti všetkých projektov Kampane ľudskej podpory, semináre pre koordinátorov kampane, čiastočne hradí cestovné hlavných koordinátorov projektu „Adopcie afrických detí“ a finančne náročnejšie projekty v Keni – vybavenie škôl, sirotincov, zdravotných centier atď.)
18% náklady priamo spojené s realizáciou projektu „Adopcie afrických detí“ v Európe a v Keni (poštovné, bankové poplatky, kancelárske potreby a prevádzka kancelárie, webové stránky, platy dvoch hlavných koordinátoriek, náklady koordinátorov v Keni – fotky, obálky, poštovné, cestovné...).
Peniaze sa posielajú na slovenský účet, z ktorého sa odvádzajú českým humanistom raz mesačne.

Termíny adopcií a nástupov do školy
Školský rok v Keni začína v januári a je rozdelený na 3 vyučovacie obdobia – trimestre, medzi ktorými sú prázdniny. Adoptované dieťa môže nastúpiť do školy vždy na začiatku vyučovacieho obdobia – teda v januári, máji a v septembri. Po ukončení trimestra škola vystaví vysvedčenie, ktoré adoptívny rodič potom dostane spolu s listom dieťaťa.
Školné sa platí vždy na jeden trimester vopred jeden mesiac pred nástupom. Preto ak má dieťa nastúpiť do školy napr. v septembri, je potrebné, aby splátka za trimester (3200 Sk), bola zaplatená v polovici júla (t.j. jeden a pol mesiaca pred nástupom). Zmluva sa podpisuje na rok, ak by ste mali problémy s platením, je treba informovať nás čo najskôr, aby sme sa vyhli problémom, ktoré tým môže mať práve dieťa. Ak váhate, či budete môcť platiť, adoptujte si pre istotu dieťa spolu s niekým iným.

Ako si „adoptovať“ africké dieťa na diaľku?
  1. Vyberte si konkrétne dieťa z databázy. Pre jednoduchšie riešenie všetkých záležitostí si môžete vybrať dieťa podľa miesta, ktoré je najbližšie k Vášmu bydlisku. (Je ale možné adoptovať si aj dieťa , ktoré má na starosti koordinátor/ka z Čiech – v takom prípade kontaktujte niektorú slovenskú koordinátorku, ktorá to zariadi)
  2. Kontaktujte koordinátora adopcie a overte si, že o tomto dieťati ešte s nikým nejedná. Opýtajte sa ho na podrobnosti a požiadajte o zaslanie formulára zmluvy na vyplnenie.
  3. Vyplňte formulár – darovaciu zmluvu – pre Vami vybrané dieťa, kde si vyberiete spôsob platby a uvediete kontakty na Vás. Darovaciu zmluvu vytlačte 2krát, podpíšte a obidve kópie zašlite poštou na adresu: Humanistické centrum NAROVINU, Vltavská 24, 150 00 Praha 5. Pre urýchlenie vybavenia adopcie môžete zmluvu poslať aj vopred na fax: 00420 257 310 329.
  4. Presne podľa toho, čo ste vyplnili v darovacej zmluve, pošlite prvú platbu na číslo účtu uvedené na zmluve. Nezabudnite uviesť číslo dieťaťa ako variabilný symbol.
  5. Do cca 3 týždňov od obdržania Vašej zmluvy Vám pošleme späť potvrdenú kópiu darovacej zmluvy spolu s certifikátom o „Adopcii afrického dieťaťa“ s fotografiou „Vášho afrického dieťaťa“. Týmto je adopcia uskutočnená a dieťa nastúpi v najbližšom možnom termíne do školy. Prvý list s vysvedčením z Kene dostanete približne mesiac a pol po skončení trimestra, ktorým Vaše dieťa začínalo.

Dopisovanie
Dieťaťu je možné písať v priebehu celého roka. Doporučujeme písať krátke listy jednoduchým jazykom a tak, aby obsahovali témy pochopiteľné pre dieťa, ktoré pozná veľmi odlišnú realitu, než je tá naša. V prípade, že adoptívni rodičia nemôžu list napísať v angličtine (oficiálny jazyk v Keni), budeme sa snažiť listy prekladať, pokiaľ to bude v našich možnostiach. Deti sú veľmi radi, keď dostanú fotografie svojich adoptívnych rodičov. Od dieťaťa budete dostávať informácie, obrázky, avšak nemôžeme zaručiť listy písané samotným dieťaťom, pokiaľ nebude schopné písať tak dobre, aby bolo schopné udržovať písomný kontakt. Pokiaľ je to možné, snažíme sa zabezpečiť dokumentáciu (fotografie, video) z jednotlivých škôl, kam deti v rámci projektu chodia.

Tiež je dobré pripomenúť, že rola "rodičov na diaľku" môže spôsobiť určité zmätenie; preto je dobré obracať sa na dieťa ako na "malého kamaráta".


Osobné zoznámenie sa s dieťaťom
Pokiaľ by ste si želali osobne spoznať vaše adoptívne dieťa, je možné zoznámiť sa s našimi projektmi na mieste a navštíviť ho priamo v jeho krajine. V takom prípade Vás prosíme, aby ste sa spojili s koordinátorom projektu a dohodli sa priamo s ním. V každom prípade Vám dáme kontakt na organizátorov na mieste a budeme Vás informovať o všetkých dôležitých detailoch.

Stávate sa súčasťou ”Siete solidarity”
Tým, že si na diaľku adoptujete africké dieťa, sa stávate súčasťou medzinárodného projektu Kampane ľudskej podpory Humanistického hnutia. To je sieť ľudí, ktorí sa snažia vytvoriť reťaz vzájomnej pomoci, solidarity a spolupráce medzi rôznymi kultúrami, aby vyriešili problém základných ľudských potrieb všade tam, kde je to potrebné.
Budeme Vás informovať o pokroku projektov Kampane ľudskej podpory a ďalších aktivitách na Slovensku, ktoré sa budú usporadúvať na podporu týchto projektov v Afrike, napr. koncerty, výstavy fotografií, programy pre školy atď. Pretože všetky tieto projekty organizuje sieť dobrovoľníkov, UVÍTAME AJ VAŠU POMOC - aktívne zapojenie sa do organizácie týchto aktivít. Môžete napríklad priamo zorganizovať informačné stretnutie, pomôcť s prekladmi, tlačením materiálov, alebo len napríklad vyvesiť informačné letáky o "Adopcii afrických detí na diaľku" vo Vašom okolí. Významne pomôžete aj tým, ak ponúknete "adopciu" svojim známym a priateľom a budete koordinovať kontakt s takto novo vzniknutou skupinkou "adoptívnych rodičov". Tým sa aktívne zapojíte do vytvorenia tejto medzinárodnej siete solidarity.

Kontakty na slovenské koordinátorky adopcie:

Zvolen, Martina Slávičková, tel.: 0903/ 546 099, e-mail: slavickova@hois.sk
Bratislava, Ľubica Mervová, tel.: 0908/ 592 415, e-mail: lllubica@hotmail.com

V prípade, že ste sa rozhodli pre adopciu afrického dieťaťa, prosíme Vás o pochopenie, ak niečo nevybavíme včas. Adopciu zabezpečuje skupina dobrovoľníkov vo svojom voľnom čase popri množstve pracovných povinností a nie je za ňu odmeňovaná.   Ďakujeme.  

 


Žádné komentáře
 
Ak pre mňa máte radu, kritiku, prípadne pochvalu ohľadne týchto stránok, ozvite sa na môj mail ardil@zoznam.sk.