LLS-love life story

Príbeh, ktorý vás dostane

Kalendár

Novinky

Poviedky a úvahy

Modlím sa

Autor: Nina Linderová
Modlím sa
 
Modlím sa. Ja modlím sa za spásu, modlím sa k vyššej moci modlitbou, ktorú ovládam. Ako každý smrteľník obraciam svoje myšlienky k veciam vyšším a osud určujúcim a žiadam znamenie, čokoľvek, čo by mi pomohlo vybrať si tú správnu cestu.
Modlím sa k Bohu, osudu, k vesmíru... ku všetkému, čo ovláda naše bytie a rozhoduje o krátkych životoch ľudí. Ja modlím sa a vzpínam ruky k oblohe, pozerám sa hore a verím tak, ako potrebujú veriť všetci, aj filozofi, ktorí zmýšľajú iným spôsobom, aj básnici, ktorí vidia veci inak. Ja modlím sa aby som sama pochopila prečo žijem a prečo mám ďalej kráčať po ceste mne určenej a tak veľmi túžim po znamení, ktoré by uľahčilo môj výber, že napokon príde. A verím.
Verím v modlitbu, ktorú šepkám do tmy, verím, že niekto naozaj počúva, že niekoho to zaujíma. A aj keď sa nemodlím za veľké veci, za mier, či za chudobných a neprosím o odpustenie, v tej chvíli som najväčším veriacim a najčistejším človekom, ktorý odkrýva najskrytejšie tajomstvá svojej duše a tým, že ich vysloví dosiahne svoje. Pochopenie.
Pretože nie je dôležité modliť sa často, či obradne, ale od srdca.
Žádné komentáře
 
Ak pre mňa máte radu, kritiku, prípadne pochvalu ohľadne týchto stránok, ozvite sa na môj mail ardil@zoznam.sk.