LLS-love life story

Príbeh, ktorý vás dostane

Kalendár

Novinky

Aztécky horoskop

Aztécky horoskop

Staří Aztékové vypracovali horoskopy založené na určitém počtu stálic, umožňujících vypočítat dráhy Slunce, Měsíce a planet. Domnívali se, že znamení, v němž se každý jedinec narodil, určovalo celý jeho osud i jeho cestu na onen svět.
Hadači (neboli tonalpouhque) měli obrovskou moc, protože žádná individuální ani kolektivní činnost nezačínala bez příznivého vyjádření těchto specialistů na budoucnost. Zároveň nahrazovali vědce, psychology i kněze.

Aztécký horoskop se zakládal na časovém úseku 20 znamení a obsahoval následující symboly:
Krokodýl, Vítr, Dům, Ještěrka, Had, Smrt, Jelen, Králík, Voda, Pes, Opice, Osel, Rákos, Jaguár, Orel, Sup, Zemětřesení, Chalcedon, Déšť a Květina.

Aztékové obzvlášť uctívali planetu Venuši, velkého opeřeného hada - boha Quetzalcoatla. Jako jitřenka a zároveň večernice byla Venuše symbolem života a smrti.

Jak nalézt své znamení?
Postupujte dle návodu a po několika následujících výpočtech dospějete ke svému aztéckému znamení.

Pokud jste se narodili v :

lednu - započítejte číslo 0

červenci - započítejte číslo 181

únoru - započítejte číslo 31

srpnu - započítejte číslo 212

březnu - započítejte číslo 59

září - započítejte číslo 243

dubnu - započítejte číslo 90

říjnu - započítejte číslo 273

květnu - započítejte číslo 120

listopadu - započítejte číslo 304

červnu - započítejte číslo 151

prosinci - započítejte číslo 334

 

K přidělenému číslu přičtěte datum dne, ve kterém jste se narodili. ( např. narozeni 8.května provedou součet čísel - 120 + 8 = 128 )

V následující tabulce si vyberte číselný kód roku, v němž jste se narodili:

1910 - 9

1924 - 2

1938 - 16

1952 - 9

1966 - 3

1980 - 16

1994 - 10

1911 - 14

1925 - 8

1939 - 1

1953 - 15

1967 - 8

1981 - 2

1995 - 15

1912 - 19

1926 - 13

1940 - 6

1954 - 0

1968 - 13

1982 - 7

1996 - 0

1913 - 5

1927 - 18

1941 - 12

1955 - 5

1969 - 19

1983 - 12

1997 - 6

1914 - 10

1928 - 3

1942 - 17

1956 - 10

1970 - 4

1984 - 17

1998 - 11

1915 - 15

1929 - 9

1943 - 2

1957 - 16

1971 - 9

1985 - 3

1999 - 16

1916 - 0

1930 - 14

1944 - 7

1958 - 1

1972 - 14

1986 - 8

2000 - 1

1917 - 6

1931 - 19

1945 - 13

1959 - 6

1973 - 0

1987 - 13

2001 - 7

1918 - 11

1932 - 4

1946 - 18

1960 - 11

1974 - 5

1988 - 18

2002 - 12

1919 - 16

1933 - 10

1947 - 3

1961 - 17

1975 - 10

1989 - 4

2003 - 17

1920 - 1

1934 - 15

1948 - 8

1962 - 2

1976 - 15

1990 - 9

 

1921 - 7

1935 - 0

1949 - 14

1963 - 7

1977 - 1

1991 - 14

 

1922 - 12

1936 - 5

1950 - 19

1964 - 12

1978 - 6

1992 - 19

 

1923 - 17

1937 - 11

1951 - 4

1965 - 18

1979 - 11

1993 - 5

 

 

Příklad: Pokud jste se narodili 8. května 1968, sečtěte víše uvedená čísla : 120 + 8 + 13 = 141

4. Jestli jste se narodili v přestupném roce , tzn. v únoru :
1912, 1916, 1920, 1924, 1928, 1932, 1936, 1940, 1944, 1948, 1952, 1956, 1960, 1964, 1968, 1972, 1976, 1980, 1984, 1988, 1992, 1996, 2000, přičtěte k výsledku číslo 1.
Příklad: Datum narození 8.května 1968, sečtěte čísla 120 + 8 + 13 + 1 = 142

5. Nakonec vyhledejte v následující tabulce své znamení .
Před každým znamením jsou čísla od 1 - 0, to jsou poslední číslice konečného součtu (v našem případě ze 142 = 2 ). Pod příslušnou řádkou jsou dvě znamení - Vítr a Osel.Čísla v horní řádce tabulky jsou předposlední číslicí konečného součtu (v našem případě ze 142 = 4 ), ta určuje přesné znamení horoskopu (v našem případě Vítr ).

Předposlední číslice konečného součtu

Předposlední číslice konečného součtu

0 , 2 , 4 , 6 , 8

1 , 3 , 5 , 7 , 9

1 - Krokodýl

1 - Opice

2 - Vítr

2 - Osel

3 - Dům

3 - Rákos

4 - Ještěrka

4 - Jaguar

5 - Had

5 - Orel

6 - Smrt

6 - Sup

7 - Jelen

7 - Zemětřeseni

8 - Králík

8 - Chalcedon

9 - Voda

9 - Déšť

0 - Pes

0 - Květina

 

Doufáme, že jste zdárně spočítali trochu komplikované výpočty. Výsledek určitě stojí za to.
Nyní si již v klidu můžete přečíst charakteristiku vašeho znamení.

Žádné komentáře
 
Ak pre mňa máte radu, kritiku, prípadne pochvalu ohľadne týchto stránok, ozvite sa na môj mail ardil@zoznam.sk.