LLS-love life story

Príbeh, ktorý vás dostane

Kalendár

Novinky

Slovníky

Trpasličí slovník

TRPASLIČÍ SLOVNÍK

 

(povětšinou založený na seznamu sestaveném Lisou Star, který byl otištěn v Tyalië Tyelelliéva #4 str.22; děkovala tam Jimu Gilloglymu, Albertu Monteirovi a Anthony Appleyardovi za užitečné komentáře a návrhy). Já (autor) jsem vyloučil jméno Balin, který, ačkoli je uveden v přepisu Balinovi hrobky, jedná se o jméno lidské. Taktéž Forn, jméno Toma Bombadila používané Trpaslíky. Naopak jsem zařadil Fundinul, i když jen koncovka -ul je z Khuzdul. A vyškrtl jsem Dušgoi "Minas Morgul", které zjevně pochází ze Skřetí řeči, ačkoli možná zahrnuje element duš *"temný,tmavý,černý", který se vyskytuje i v Buzunduš, trpasličím jméně Morthondu.

aglâb "(mluvený) jazyk" (WJ:395). Evidentně spojeno týmiš radikálami G-L s iglishmek.

ai-menu "na vás" (LotR2/III kap. 7, Dodatek F), s ai, zkráceným tvarem aya (q.v.), a menu (WR:20)

Azaghâl jméno trpasličího pána Belegostu (Silmarillion kap. 20)

[Azanul - tvar, který Tolkien asi nahradil výrazem Azanulbizar (RS:466)]

Azanulbizar "Údolí šerého potaka" (LotR1/II ch. 4). V A Tolkien Compass str. 182, Tolkien tvrdí, že "tvar obecné řeči odpovídá překladu: údolí šerých (zastíněného) potoků, které stékají po úbočích hor ". Viz. též RS:466: Azanulbizâr "Údolí šerých proudů" s elementy ZN, ul, bizar (q.v.)

aya "na" (WR:20). Zkrácená podoba ai v ai-menu "na vás".

baraz "?červený/-á/-é,rudý/-á/-é" v Barazinbar, TI:174. Baraz "?Rudý", zkrácenina jména Barazinbar. (LotR1/II kap.3)

Barazinbar "Rudoroh", jedna z hor nad Morií, Sindarsky Caradhras (LotR1/II kap. 3).

baruk "sekery (někoho)" (WR:20), Baruk Khazâd! "Sekery Trpaslíků!" (Dodatek F). Možná vyskloňovaný var plurálu od burk "sekera".

bizar "údolí" (RS:466) v Azanulbizar

B-N-D radikály od bund, q.v. (TI:174)

B-R-Z radikály od baraz, q.v. (TI:174)

bund "hlava" (TI:174). V Bundušathur, q.v.

Bundušathur "Mračná hlava", jedna z hor nad Morií, v Sindarin Fanuidhol (LotR1/II kap. 3); části jsou Bund-u-šathur "Hlava v/z mracích/mraků (oblacích/-ků" (TI:174).

Buzunduš "Morthond, Černý kořen" (TI:167)

dum " hlubiny,výkopy,síně,sály,haly", spíše skutečný plurál či kolektivní singulár (v Khazad-dum, q.v.)

felek " tesat skálu/kámen" (asi kořen; radikály jsou zjevně *F-L-K)

felak 1) (substantivum) nástroj vypadající jako široké ostré dláto, či malá násada od sekyrky bez topůrka, používaný na sekání kamene, 2) (sloveso) používání tohoto nástroje (PM:352)

felakgundu, též připodobněné felaggundu "hlubitel jeskyní" (jméno, které dali Finrodovi kvůli jeho dovednosti ve hloubení jeskyní, v Sindarin psáno jako Felagund). (PM:352) Pochází ze staršího výrazu PHELEG z Etymologies (LR:381), kde Tolkien opatřil elfí etymologii tímto jménem.

Fundinul překládáno "syn Fundinův", asi druh adjektivní odvozeniny od tohoto jména (které samo je lidské, ne trpasličí)

gabil "velký/-á/-é", vyisolováno z Gabilgathol, q.v.

Gabilân jméno řeky Sirion (WJ:336). Obsahuje gabil "velký", srovnej s Gabilgathol.

Gabilgathol "Velká pevnost", v Sindarin Belegost (Silm kap. 10, LR:274)

Gamil Zirak jméno trpasličího kováře, pán Telchar z Nogrodu (UT:76). Navrhnuté překlady jsou "Staré stříbro" či "Starý hrot"; viz. zirak.

gathol "pevnost", vyisollováno z Gabilgathol, q.v.

gundu "podzemní síň/hala" (od kmene gunud) (PM:352). Vyskytuje se tvar tohoto slova ve jménu hory Gundabad, v "původním jménu Khuzdul"? (PM:301)

gunud " rýt/hloubit podzemí, vyhloubit/hloubit tunel" (PM:352 srovnej s 365), asi kmen. Porovnej s gundu výše.

Ibun jméno jednoho z Mîmových synů (Silm. kap. 21, UT:102)

iglišmek posunková řeč používaná Trpaslíky. (WJ:395) Srovnej s aglâb.

inbar "roh"; radikály jsou M-B-R, ukazuje disimilaci mb > nb. (TI:174). V Barazinbar, q.v.

Kazaddum neortodoxní zápis Khazad-dum (RS:467). Poznámka, že k a kh nejsou tytéž fonémy je irelevantní.

K-B-L radikály od kibil, slova pro stříbro (TI:174)

Khazâd "Trpaslíci", jejich jméno pro ně samé (Dodatek F). Sg *Khuzd?

Khazad-dum "Trpasluj", Moria (LotR1/II kap. 3)

Khazâd ai-menu! "Trpaslíci na vás!", trpasličí válečný pokřik. (Dodatek F)

kheled "sklo" v Kheled-zâram "Zrcadlové jezero" (Silmarillion Dodatek, počátek khelek-; viz. též A Tolkien Compass str. 190)

Khîm jméno jednoho z Mîmových synů. (Silm. kap. 21)

[Khuzud "Trpaslíci", Tolkienem změněna na Khazâd. (LR:274, 278)]

*Kh-Z-D radikály slov, která mají co do činění s Trpaslíky či trpasličím, v Khazâd "Trpaslíci" (sg. *Khuzd?), v Khuzdul "Trpasličtina" a zjevně i v Nulukkhizdîn "Nargothrond" (Silm. kap. 21)

kibil "stříbrný/-á/-é" (TI:174). Radikály K-B-L. TI:174 navrhuje, že je toto slovo ve vztahu ke Quenyjskému telpë, ale je vlastně vypůjčeno ze Sindarského celeb (a vypůjčení muselo být docela pozdní, ve Staré Sindarin bylo toto slovo kelepe [LR.367] s žádnou změnou postvokélního p na b; tvar Primitivní Quendian byl *kyelepe). Trpaslčí kibil převrací pořádek dvou posledních saouhlásek z celeb.

Kibil-nâla "Stříbrný tok" (LotR1/II kap. 3), řeka Celebrant.

Mahal trpasliční jméno Aulëho (Silm. kap. 2)

Mazarbul "Vzpomínky (Vzpomínek?)". Síň Mazarbul odpovídá významu "Síň Vzpomínek". (LotR1/II kap. 5, Letters:186) Je-li -ul trpasličí adjektivní zakončení "patříci někomu/něčemu", pak je překlad naprosto zbytečný.

M-B-R jsou radikály od inbar "roh" (očividná záměna mb > nb). (TI:174)

menu "vás (acc. pl.)" (WR:20)

Mîm jméno Drobného trpaslíka (Silm. kap. 21)

-nâla vztahuje se k TI:175, význam tohoto slova je neznámý, ale trpasličí jméno Kibil-nâla má tentýž význam jako Sindarské Celebrant, Stříbrný tok, takže snad můžeme přijmout význam "zteska,cesta, tok,řečiště či dno". (TI:174)

Narag-zâram "? Černá tůň/jezero". Obsahuje radikály N-R-G, q.v. (RS:466)

Nargun "Mordor"; obsahuje radikály N-R-G "černý" (RS:466)

N-R-G radikály slova pro "černý" (samohlásky se nevyskytují); v Nargun "Mordor,Černá zem". (RS:466) Samotné slovo "černý" by mohlo být *narag, srovnej s baraz "červený" z B-R-Z.

Nulukkhizdîn "Nargothrond" (WJ:180), špatně psáno Nulukkizdîn v Silm kap. 21 (viz. WJ:180, kde Christopher Tolkien prohlašuje tento zápis za chybný). Změněno Tolkienem z Nulukkhizdun. Očividně obsahuje radikály Kh-Z-D "trpaslík".

Rukhs "Skřet,Ork", pl. Rakhâs (WJ:391)

Sigin "dlouhý" v Sigin-tarâg, q.v. (PM:321) Souhlasí-li adjektiva Khuzdul s číslem, potom by toto měl být plurál (nebo by mohl být základní tvar preferován ve složeninách).

Sigin-tarâg, "Dlouhovousové" (PM:321)

Šarbhund "? Holý kopec", název Drobných trpaslíků pro Amon Rudh (UT:98). Je bhund pouze variantou bund, q.v.?

šathur "mrak/-y,oblak/-a", Šathur zkrácenina jména Bundušathur, "Mračná hlava", jedné z hor nad Morií (LotR1/II kap. 3, TI:174)

tarâg "vousy" v Sigin-tarâg, q.v. (PM:321). Sg. *turg?

Tharkun, trpasličí jméno Gandalfa, znamená "Muž s holí" (LotR2/IV kap. 5, UT:353)

Tumunzahar "Příkré hloubení", trpasličí jméno pro Nogrod (Silm kap. 10)

-u "v,ve,do,z,ze" v Bundušathur, Bund-u-šathur "Hlava v/do/z mracích/-ků" (TI:174), Uzbad Khazad-dumu "Pán Morie" (LotR1/II kap. 4)

[Udušinbar – tvar, který asi Tolkien nahradil Bundušathur (TI:174)]

ul "proudy,toky,prameny,potoky" v Azanulbizar (RS:466)

-ul, možná adjektivní přípona (Khuzdul "Trpasličí", Fundinul "[syn] Fundinův")

[Uruktharbun jméno Morie? (pravděpodobně nahrazeno Khazad-dum) (RS:458)]

Uzbad "Pán" (LotR1/II kap. 4)

zâram "jezero,tůň,rybník" (Narag-zâram a Kheled-zaram, RS:466)

Z-G-L radikály od zigil (TI:174)

zigil buť "hrot (menší a útlejší než roh)" (TI:174) nebo slovo pro "stříbrný" (TI:175) – složenina Zirak- zigil znamená "Stříbrný hrot", ale není zcela zřejmé, který z elementů znamená "stříbrný" a který "hrot".

zirak buť "stříbrný" (barva, ne kov , srovnej s kibil) (tak mě tak napadá, že toto zvýrazňování slova jakožto významu pro barvu, které je i v českém vydání Tolkienových děl, má smysl spíše pro angličtinu, kde může být "silver" jak "stříbro", tak "stříbrný" – v češtině mi to přijde zbytečné – pozn. překladatele) nebo "hrot"; viz. zigil (TI:174 vs. 175) Zirak buť "Stříbrný" nebo "Hrot", zkrácenina od Zirak-zigil, q.v. (LotR1/II kap. 3) Snad též v Gamil Zirak, q.v.

[Zirakinbar "Stříbroroh" (viz. inbar), tvar, který byl zřejmě Tolkienem nahrazen za Zirak-zigil "Sříbrný hrot". (SD:45)]

Zirak-zigil "Stříbrný hrot", jedna z hor nad Morií (v Sindarin Celebdil).

Z-N radikály slova pro "tmavý,temný,kalný,nejasný,šerý" (RS:466). V Azanulbizar, q.v.

Z-R-K radikály od zirik, q.v. (TI:174)

Žádné komentáře
 
Ak pre mňa máte radu, kritiku, prípadne pochvalu ohľadne týchto stránok, ozvite sa na môj mail ardil@zoznam.sk.