LLS-love life story

Príbeh, ktorý vás dostane

Kalendár

Novinky

Slovníky

Staroveký jazyk- Eragon

Starověký jazyk


A
Aí varden abr du Šrur'tugals gata vanta Střážce Jezdců žádá vstup
Aiedail jitřenka
arget stříbro
Argetlam Stříbrná hora
Atra gülai un ilian tauthr ono un atra ono waíse skölir frá rauthr Nechť tě provází štěstí a spokojenost a jsi chráněn před nepřízní.
B
Böetq istalri! Širý oheň!
breoal rodina, dům
brisingr oheň
D
Deloi moi! Půdo proměň se!
Domia abr Wyrda Nadvláda osudu (kniha)
dras město
draumr kópa snový pohled
Du grind huildr! Podrž bránu!
Du Silbena datia Vdychající mlhy (píseň)
Du Súndavar Freohr! Smtr Stínů!
Du Vrangr Gata Klikatá cesta
Du Weldenvarden Strážný les
E
Edoc'sil Nedobytná
eitha jít, odejít
Eka aí fricai un Šrur'tugal! Jsem Jezdec a přítel!
ethgrí vyvolávat
F
Fethrblaka, eka weohnata néiat haina ono. Blaka eom iet lam Ptáčku, neublížím ti. Sedni mi na ruku.
G
garjzla světlo
Gath un reisa du rakr! Spoj a zvedni mlhu!
gedwëy ignasia Zářivá dlaň
Gëuloth du knífr! Otup meč!
H
Helgrind Brány smrti
I
iet můj (hovorově)
J
jierda zlomit, uhodit
Jierda theirra kalfis! Zlom jim lýtka!
M
Manin! Wyrda! Hugin! Paměť! Osud! Myšlenka!
Moi stenr! Kameni proměň se!
N
Nagz reisa Přikrývko zvedni se!
O
Osthato Chetowä Truchlící mudrc
P
pömnuria můj (spisovně)
R
Ristvak'baen Místo velkého zármutku
S
seithr čarodějnice
Skulblaka, eka celöbra ono un mulabra ono un onr Šrur'tugal né haina. Atra nosu waíse fricai. Draku, vzdávám ti úctu a nechci tobě ani tvému Jezdci ublížit. Buďme přáteli.
slytha spánek
Stenr reisa! Zvedni kámen!
Šrur'tugal Dračí jezdec
T
thrysta tlačit, stlačit
Thrysta deloi Stlačit zemi
Thver stenr un atra eka hórna! Překroč kámen,ať slyším!
Togira Ikonoka Zdravý mrzák
tuatha du orothrim zmírni hlupákovu modrost (uroveň ve výcvyku Jezdců)
V
Varden Střážní
vöndr tenký rovný klacek
W
Waíse heill! Uzdrav se!
Wiol pömnuria ilian Pro mé štěstí
wyrda osud
Y
yawë pouto důvěry
Žádné komentáře
 
Ak pre mňa máte radu, kritiku, prípadne pochvalu ohľadne týchto stránok, ozvite sa na môj mail ardil@zoznam.sk.